Veelgestelde vragen over Toewijzingen

 • 1. Welke zorg kan ik aanmelden via het Digitaal Leefplein?

  U kunt alleen zorg aanmelden als u een gecontracteerde jeugdaanbieder bent voor Regio Gooi & Vechtstreek met toegang tot het Digitaal Leefplein. Tevens moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U dient een rechtsgeldige verwijzing te hebben voor een beschermingsmaatregel of jeugdreclassering, de BGGZ, EED, SGGZ, Ziekenhuis gerelateerde GGZ, Jeugdhulp, driemilieuvoorziening of gesloten jeugdhulp;
  • De rechtsgeldige verwijzer is een rechter (Gesloten jeugdhulp, een beschermingsmaatregel of jeugdreclassering), huisarts, medisch specialist of een gecontracteerde gecertificeerde instelling (m.u.v. EED);
  • ‘Bij EED dient u in het bezit te zijn van een ontvankelijkheidverklaring van 'Zien In De Klas' voordat u gaat behandelen voor Jeugd EED; 

  Indien een Gecertificeerde Instelling of een huisarts begeleiding toewijst uit de overeenkomst Maatschappelijke ondersteuning, dan dient u contact op te nemen met de uitvoeringsdienst van de gemeente. De jeugdconsulenten kunnen goed bepalen welk begeleidingsproduct het meest passend is. 

 • 2. Hoe kan ik een account krijgen voor het DLP?

  U kunt als gecontracteerde aanbieder per mail contact opnemen met Inkoop & Contractbeheer (contractbeheer@regiogv.nl). In het emailbericht vraagt u namens uw organisatie een toegangsaccount aan tot het Digitaal Leefplein. Vermeld in het emailbericht het e-mailadres en de naam van de betreffende accounthouder waarvoor de toegang wordt aangevraagd. U ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail van ons met een inlognaam, wachtwoord en de nodige instructies over het Digitaal Leefplein.
 • 3. Hoe kan ik beveiligde informatie verzenden?

  U kunt als gecontracteerde aanbieder bestanden uitwisselen met ons via het Digitaal Leefplein. Op deze pagina vindt u een formulier waar u bestanden kunt uploaden en een toelichting kunt geven. Beveiligde bestanden die u per mail verzendt aan de afdeling Inkoop & Contractbeheer worden in verband met beveiligingsredenen opgevangen door onze spamfilter.
 • 4. Hoe kan ik mijn wachtwoord voor het DLP wijzigen of instellen?

  Ga naar de website www.digitaalleefplein.nl en klik op de optie "Wachtwoord vergeten?" Vul op deze pagina uw e-mailadres in om uw wachtwoord te wijzigen. U zult een e-mail ontvangen met verdere instructies over hoe u uw wachtwoord kunt wijzigen.
 • 5. Hoe vraag ik een verlenging van een toewijzing aan?

  Een verlenging voor een toewijzing kan de cliënt aanvragen bij het uitvoeringsloket van de desbetreffende gemeente waar de cliënt woonachtig is. De cliënt wordt verzocht 8 weken voordat de beschikking afloopt contact op te nemen met de gemeente voor de verlenging van de beschikking.
  Voor de BGGZ kan een aanbieder een verlenging van een tweede traject aanvragen bij het Consultatie en Adviesteam via cenateam@regiogv.nl.
 • 6. Wanneer wordt een aanmelding omgezet naar een toewijzing?

  Het omzetten van de aanmelding naar een toewijzing duurt maximaal 10 werkdagen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Inkoop- en Contractbeheer (contractbeheer@regiogv.nl)
 • 7. Ik heb een vraag over een toewijzing, wat moet ik doen?

  Heeft u een inhoudelijk vraag over de opdracht die u van de gemeente heeft ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het betreffende uitvoeringsloket van de gemeente. U wordt verzocht het toewijzingsnummer in de e-mail te vermelden indien u contact opneemt per mail. Heeft u vragen over declaratieproces, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Inkoop en Contractbeheer (contractbeheer@regiogv.nl).