Persoonlijke gegevens

Wat is uw naam (voornaam & achternaam)?

Toelichting klachtenformulier

Klachten over aanbieders van zorg, ondersteuning of hulpmiddelen


Indienen klacht

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de voorziening (vorm van zorg of ondersteuning of hulpmiddel) die de gemeente aan u heeft toegewezen. Deze klacht kunt u indienen door het invullen van onderstaand klachtenformulier. Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u naar:
  • Uw naam
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Soort voorziening
  • Naam aanbieder
  • Omschrijving klacht
  • Heeft u al geprobeerd de klacht zelf op te lossen met uw aanbieder
  • Indien ja, waarom is dat niet gelukt

Toelichting

Na ontvangst van dit formulier wordt door een medewerker van het Regionaal Klachtenmeldpunt contact met u opgenomen (telefonisch of per email) voor een nadere toelichting.

Informele afhandeling klacht

Uw klacht wordt voorgelegd aan de aanbieder van de voorziening waarover u klaagt. Wij streven naar een goede, snelle en liefst informele afhandeling van de klacht. De aanbieder kan van de klacht leren en zo zijn eigen werkprocessen en diensten verbeteren. Het Regionaal Klachtenmeldpunt volgt de afhandeling van de klacht.

Formele afhandeling klacht

Als de klachtafhandeling niet op een informele manier plaats vindt, treedt de formele klachtenregeling van uw aanbieder in werking. Deze klachtenregeling is te vinden op de website van de aanbieder. Het Regionaal Klachtenmeldpunt volgt de afhandeling van de klacht.

 

Bereikbaarheid

Het Regionaal Klachtenmeldpunt is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (035) 692 62 02.

Mail ons op:

klachtenmeldpunt@regiogv.nl

Schrijf ons op:

Regio Gooi en Vechtstreek
t.a.v. Klachtenmeldpunt Sociaal Domein
Postbus 251, 1400 AG Bussum

Langskomen kan ook. Maak een afspraak via e-mail of bel ons.