Route Klachtenmeldpunt

Wat wij doen is:

  • Inwoners per mail of telefoon een luisterend oor bieden, de vraag verhelderen en waar nodig informatie geven.
  • Actief de weg wijzen naar de klachtenprocedure en/of in contact brengen met klachtenfunctionaris gemeente of gecontracteerde zorgaanbieder (Wmo-taxi, hulpmiddelen, CHT, Jeugd, etc.).
  • Waar nodig hulp bieden (voorbeeld-klachtenbrief, telefoonnummers of personen opzoeken en doorgeven, etc.).

Klachtenmeldpunt zet door naar:

Telefonisch niet op te lossen klacht, vraag of onduidelijkheid, wordt besproken en overgedragen aan de zorgaanbieder en/of contactpersoon van de gemeente. Klachtenmeldpunt volgt correcte afhandeling klacht.

Bel ons: Klachtenmeldpunt 035-69 26 202
Schrijf ons: Postbus 251, 1400 AG Bussum
Mail ons: klachtenmeldpunt@regiogenv.nl
Of maak een afspraak  om langs te komen (op maandagmiddag of woensdagavond)

team-klachtenmeldpuntTeam Klachtenmeldpunt