Veelgestelde vragen over de Wmo

 • Hoe vraag ik een indicatie aan voor de Wmo-taxi?

  Dit kan via het Wmo-loket van uw woonplaats.
 • Ik ben mijn pas kwijt. Waar vraag ik een nieuwe aan?

  Bij het Wmo-loket van uw woonplaats.
 • Ik ben mijn pas kwijt. Moet ik de pas nu blokkeren?

  U kunt bij het Wmo-loket van uw woonplaats een nieuwe pas met nieuw pasnummer aanvragen.
 • Als de taxipas langdurig niet gebruikt wordt, vervalt deze dan op den duur?

  Nee, de pas vervalt alleen bij opzegging. Wel is het zo dat als er geen automatische incasso is geregeld er geen gebruik meer van Wmo-taxi gemaakt kan worden.
 • Ik wil mijn pas opzeggen, krijg ik een opzeggingsbevestiging?

  Opzegging gebeurt via de Wmo-afdelingen van de gemeenten.
  Het Wmo-loket verstuurt geen opzeggingsbevestiging.
 • Ik wil een ander correspondentieadres bij de Wmo taxi-pas. Kan dit?

  Om post over de Wmo taxi-pas op een ander adres te ontvangen, neemt u contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Daar kan een ander adres worden ingevoerd bij de gegevens van de taxi-pas bezitter.
 • Ik ben het niet eens met het afgeschreven bedrag van de Wmo-taxi.

  Neem contact op met de vervoerder om samen uit te zoeken wat er aan de hand is. Wanneer u er beiden niet uitkomt, kunt u een klacht indienen en eventueel het bedrag laten terugboeken (dit kan via de bank binnen 56 dagen). Is de klacht terecht, dan betaalt u het gecorrigeerde bedrag. Zo niet, dan moet u het door de vervoerder vastgestelde bedrag alsnog betalen.
 • Waar kan ik een klacht indienen over de Wmo-taxi?

  Dit kan via www.wmo-taxi.nl/31/klachten. Mocht u niet tevreden zijn met de klachtafhandeling of komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met het klachtenmeldpunt: (035) 692 62 02
 • Hoe controleer ik of mijn ritten kloppen?

  Als u een e-mailadres heeft doorgegeven, krijgt u maandelijks een overzicht van de gemaakte ritten met de prijs. U kunt de ritprijs ook opvragen tijdens het boeken van de rit en in uw agenda noteren.
 • Hoe kan ik wisselen van zorgaanbieder?

  U kunt binnen de randvoorwaarden altijd overstappen naar een andere zorgaanbieder. De overstap kent geen opzegtermijn. Het is echter wel wenselijk om de einddatum van de oude leverancier en de startdatum van de nieuwe leverancier overeen te laten komen met een CAK periode. Het overstappen bespreekt u met het Wmo-loket van uw woonplaats.
 • Hoe is vervanging van mijn huishoudelijk medewerker geregeld?

  Bij ziekte of vakantie wordt u telefonisch geïnformeerd en wordt vervanging geregeld. In geval van langere afwezigheid wordt u binnen 5 werkdagen geïnformeerd, waarbij u kunt aangeven of vervanging gewenst is.
 • Waarom zit er zoveel tijd tussen de start of levering van de voorziening en de eerste rekening van mijn eigen bijdrage?

  Bij het CAK worden de inkomens- en vermogensgegevens bij de belastingdienst opgevraagd. Dit is nodig om de eigen bijdrage te berekenen. Dit duurt gemiddeld 3 maanden. Zelf een proefberekening maken kan met de rekenhulp op de site www.hetcak.nl 
 • Waar baseert het CAK de eigen bijdrage op?

  Het CAK baseert dit op basis van de dagwaarde van de voorziening of op basis van de geleverde kosten van de ondersteuning. Afhankelijk van inkomen en vermogen betaalt de inwoner maximaal de dagwaarde van de voorziening of de kosten van de geleverde diensten.
 • Wat wordt bedoeld met de term 'bejegening'?

  De essentie van behoorlijk overheidsoptreden kan worden samengevat in vier kernwaarden:

  • Open en duidelijk
  • Respectvol
  • Betrokken en oplossingsgericht
  • Eerlijk en betrouwbaar