Waar kunt u met uw klacht terecht?

U heeft een klacht over aanbieders van zorg en voorzieningen in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet.

Hieronder hebben we aangegeven hoe u uw klacht bij ons kwijt kunt.

Hoe wilt u uw klacht indienen? U doet dan het volgende:
Via ons klachtenformulier
Klik hier
om het formulier te openen

Telefonisch
U belt met (035) 692 62 02
Dit is het nummer van de klachtenfunctionaris.

Per post (postzegel niet nodig)

U richt uw schriftelijke klacht aan:

  • Regio Gooi en Vechtstreek
    Antwoordnummer 569
    1400 VB Bussum

 

Onze klachtenregelingen vindt u hier: