Gezamenlijke beleidsvoorbereiding met de gemeenten

Vanuit het Fysiek Domein richt de samenwerking met de gemeenten zich op de uitwerking van de fysieke speerpunten van de regionale samenwerking en acteert hiervoor in netwerken of initieert belangenbehartiging. Dit gebeurt richting de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de omliggende regio’s. Met name op het gebied van mobiliteit en ruimte, milieu en duurzaamheid, economische zaken en innovatie, en op het gebied van cultuur, toerisme en recreatie.  

Vanuit het Sociaal Domein richten de vraagstukken zich op het terrein van wonen, werken, onderwijs, zorg, welzijn en ondersteuning. Dit doen de gemeenten vanuit de visie dat alle inwoners volwaardig mee kunnen doen aan het onderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving. Binnen deze onderwerpen richt sturing zich op de individuele voorzieningen (bijv huishoudelijke hulp, Wmo-taxi, jeugdzorg, etc), toezicht en monitoring, en het ondersteunen van de klant en marktpartijen met ICT-toepassingen (digitaal leefplein).