Regionale samenwerking Gooi en Vechtstreek

Wij ondersteunen de regionale samenwerking tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en de samenwerking tussen de gemeenten en hun partners op het sociaal en het fysiek domein. ​

Regionale samenwerkingsagenda
Elke vier jaar stellen ​de gemeenteraden de regionale samenwerkingsagenda ​vast. Wij begeleiden de totstandkoming van deze agenda, waarmee ​de gemeenteraden de koers uitzetten voor de gemeentelijke samenwerking in Gooi en Vechtstreek.
Regionale samenwerkingsagenda 2015 - 2018

Uitvoeringsprogramma
De colleges vertalen ​deze agenda elke twee jaar naar een praktisch uitvoeringsprogramma. Wij begeleiden de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma. Dit programma bevat concrete projecten die wij samen met de gemeenten uitvoeren en financieren.
Uitvoeringsprogramma 2017-2018

Gedeelde programmaorganisatie
Wij voeren de projecten uit vanuit een gedeelde programmaorganisatie. Deze programmaorganisatie ​is gevuld met personele capaciteit van de gemeenten en de Regio. Het gemeentelijk portefeuillehoudersoverleg en het directieoverleg sturen de programmaorganisatie aan. Door personele capaciteit te delen en voor elkaar in te zetten, vergoten​ de gemeenten de bestuurlijke slagkracht van ​Gooi en Vechtstreek.

Samenwerken vanuit verbinding
Wij werken intensief met inwoners, professionals, werkgevers, werknemers en andere partners ​samen om draagvlak te creëren en de kwaliteit van beleid en uitvoering te vergroten. Elke dag zoeken wij mensen die ons en anderen inspireren. Mensen die in staat zijn om de samenleving en de gemeentelijke overheid te verbinden.

Hans Uneken
Strategisch manager

(06) 22 73 75 44
h.uneken@regiogv.nl
@hansuneken
Saloua Chaara
Programmamanager sociaal domein

06 227 375 85
s.chaara@regiogv.nl
Marijn den Uijl
Programmamanager fysiek domein

(06) 52 57 81 01
m.denuijl@regiogv.nl