Fysiek Domein

De samenwerking in het Fysiek Domein is gericht op behoud en versterking van een duurzame leefomgeving, een vitale economie en een goede bereikbaarheid van Gooi en Vechtstreek. Het Fysiek Domein bestaat uit de werkterreinen: Milieu & Duurzaamheid, Ruimte & Mobiliteit, Economie & Innovatie en Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme.

Met de regiogemeenten wordt voor de inwoners gewerkt aan projecten, onderzoek, coördinatie en regie. De Regio participeert in netwerken of initieert belangenbehartiging. Gooi en Vechtstreek maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en werkt onder andere samen met de Economic Board Utrecht.

De basis voor de regionale samenwerking in het Fysiek Domein is de identiteit van Gooi en Vechtstreek:

Groen, creatief, monumentaal

Gooi en Vechtstreek is een ondernemende regio waarbinnen een hoge kwaliteit van leven en zorg
centraal staat. Het gebied kenmerkt zich als een groenblauwe oase met een innovatief klimaat in een
monumentale omgeving. Gooi en Vechtstreek is strategisch gelegen tussen Amsterdam, Almere,
Amersfoort en Utrecht en kent een diversiteit aan landschap, cultuurhistorie en creativiteit. Daarmee is
het een aantrekkelijk vestigingsgebied met een hoog voorzieningenniveau. Gooi en Vechtstreek, een
unieke combinatie van wonen, werken en welzijn: groen, creatief, monumentaal.

De regiogemeenten en Regio hebben een Uitvoeringsprogramma Fysiek domein 2016-2017_16.0002328 opgesteld. In dit programma staan projecten van samenwerking beschreven. 

Hans Uneken
Programmamanager

(06) 22 73 75 44
sociaaldomein@regiogv.nl
@hansuneken