Groen, creatief & monumentaal

De samenwerking in het fysiek ​domein is gericht op behoud en versterking van een duurzame leefomgeving, een vitale economie en een goede bereikbaarheid van Gooi en Vechtstreek. De gemeenten werken vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek samen aan opgaven op milieu & ​duurzaamheid, ​ruimte & ​mobiliteit, ​economie & ​innovatie​, ​cultuur & ​erfgoed​ en ​recreatie & ​toerisme.

Met de regiogemeenten ​werken voor de inwoners aan projecten, onderzoek, coördinatie en regie. ​Wij participeren in regionale en landelijke netwerken en belangenbehartiging. ​Zij maken wij deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en werk​en wij samen met de Economic Board Utrecht.

Gooi en Vechtstreek is een ondernemende regio waarbinnen een hoge kwaliteit van leven en zorg  centraal staat. Het gebied kenmerkt zich als een groenblauwe oase met een innovatief klimaat in een monumentale omgeving. Gooi en Vechtstreek is strategisch gelegen tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht en kent een diversiteit aan landschap, cultuurhistorie en creativiteit. Daarmee is het een aantrekkelijk vestigingsgebied met een hoog voorzieningenniveau. Gooi en Vechtstreek, een  unieke combinatie van wonen, werken en welzijn: groen, creatief, monumentaal.

Marijn den Uijl
Programmamanager fysiek domein

(06) 52 57 81 01
m.denuijl@regiogv.nl