Bovenregionale vertegenwoordiging

Binnen het Fysiek Domein zijn er diverse bestuurlijke bovenregionale gremia waarmee wordt samengewerkt.

  • MRA (Metropoolregio Amsterdam)
  • Platform Regionaal Economische Structuur MRA (PRES)
  • Platform Ruimtelijk Ordening (PRO)
  • Economic Board Gooi & Vechtstreek
  • Economic Board Utrecht
  • Stuurgroep Gooi en Vecht

De regiogemeenten zijn bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordig in gremia die relevant worden geacht en passen bij de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma Fysiek Domein.

Marijn den Uijl
Programmamanager fysiek domein

(06) 52 57 81 01
m.denuijl@regiogv.nl