Economic Board Gooi & Vechtstreek

De Economic Board Gooi & Vechtstreek (EBG&V) zet zich in voor de economische versterking van de regio. De Board bestaat uit ondernemers en vertegenwoordigers van overheden, onderwijs- en kennisinstellingen.‚Äč 

 

Pieter Broertjes (voorzitter)

Jaap Bond
Désirée Majoor
Nico Verspaget
Johan Drost
Edmond Hilhorst
Jacqueline Zuidweg

Regionaal economische uitvoeringsagenda

De EBG&V heeft een regionaal economische uitvoeringsagenda opgesteld waarmee richting wordt gegeven aan het economische beleid van de regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek. De Board ziet Gooi en Vechtstreek als ‘suburban metropolitan area’ van Amsterdam. De regio vormt een belangrijke schakel in de Media Valley: sterk in content, creatieve toepassingen en cross-overs met bijvoorbeeld de zorg. Tegelijkertijd is het gebied aantrekkelijk voor inwoners, recreanten en toeristen door de vele diverse landschappen en plassen, en een rijk aanbod van cultuur en erfgoed. Gooi en Vechtstreek is een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te recreëren, maar staat voor grote uitdagingen. De arbeidsmarkt, het kennisklimaat en de economie blijven de komende jaren veranderen. Om goed te kunnen inspelen op al deze veranderingen, is het voor overheden cruciaal om samen te werken met het bedrijfsleven en de onderwijs- en kennisinstellingen.

Daarnaast wordt er in themagroepen gewerkt aan adviezen en concrete voorstellen. Momenteel worden plannen opgesteld rondom 'Start-ups' en 'leegstand'.

Themagroep 1 Start-Ups

Peter Driessen
John Leek


Themagroep 2 Leegstand

Cees van Vliet
Laurens Leeuwis
Joop van Dort

Publicaties 

Marijn den Uijl
Programmamanager fysiek domein

(06) 52 57 81 01
m.denuijl@regiogv.nl