Sociaal domein

De gemeenten werken intensief samen aan het beleid en de inkoop op het terrein van wonen, werken, onderwijs, zorg, welzijn en ondersteuning. Dit doen de gemeenten vanuit de visie dat alle inwoners volwaardig mee kunnen doen aan het onderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.

De samenwerking op het sociaal domein richt zich op opgaven op de terreinen positieve gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, arbeidsmarkt, participatiewet en bescherming en opvang. Wij voeren verscheidene centrumgemeente taken uit in samenwerking met de gemeenten, zoals het beschermd wonen, maatschappelijke opvang, voortijdig schoolverlaten en vrouwenopvang.

De Regio Gooi en Vechtstreek participeert namens de gemeenten in verschillende regionale en landelijke netwerken. Wij voeren het secretariaat van de werkkamer en het netwerk goed en gezond leven uit. Tevens participeren wij in ​meerdere van bestuurlijke en ambtelijke overleggen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.


Saloua Chaara
Programmamanager sociaal domein

06 227 375 85
s.chaara@regiogv.nl