Verbinden in het sociaal domein

De gemeenten Blaricum, Eemnes, ​Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren werken intensief samen aan het beleid op het terrein van wonen, werken, onderwijs, zorg, welzijn en ondersteuning. Dit doen de gemeenten vanuit de visie dat alle inwoners volwaardig mee kunnen doen aan het onderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.

In het Uitvoeringsprogramma sociaal domein spreken de gemeenten en de Regio af op welke programma's en projecten wordt samengewerkt. De gemeenten en de Regio bundelen de bestuurlijke en beleidsmatige capaciteit in één programma-organisatie onder de vlag van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Uitvoeringsprogramma scoiaal domein 2015-2016

Hans Uneken
Programmamanager

(06) 22 73 75 44
sociaaldomein@regiogv.nl
@hansuneken