Bijeenkomsten

leerhuis-logo

Het Regionaal Leerhuis bundelt alle bijeenkomsten waar kennis en informatie over het Sociaal Domein wordt gedeeld en verder wordt ontwikkeld. Het kan gaan om thematische bijeenkomsten,masterclasses, workshops, etc.

Met en van elkaar leren

Het doel van de bijeenkomsten is met en van elkaar leren. Doelgroepen zijn o.m. medewerkers (uitvoerend en beleidsmatig) van gemeenten en samenwerkingspartners, bestuurders en overige belanghebbenden of belangenorganisaties.

Op deze pagina wordt de agenda voor de komende periode getoond. Ook wordt informatie geplaatst over bijeenkomsten die reeds hebben plaatsgevonden (presentaties, verslaglegging, etc.), zodat belangstellenden die de bijeenkomst niet konden bijwonen, toch informatie kunnen krijgen.

Ideeën?

Heb je zelf ideeën voor een bijeenkomst of behoefte aan kennis (uitwisseling) over een bepaald onderwerp? Laat het weten!

Het Regionaal Leerhuis wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Noord-Holland.

Regionaal Leerhuis

Eerdere bijeenkomsten

Irma Laméris
Projectleider Regionaal Leerhuis

(035) 692 62 15
i.lameris@ggdgv.nl