Melden Wmo incidenten

Aanbieders van een Wmo-voorziening zetten zich dagelijks in voor het leveren van kwalitatief goede en veilige ondersteuning aan inwoners in het Gooi en de Vechtstreek. De gemeenten zijn, vanaf de inwerkingtreding van de Wmo in 2015, verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de voorzieningen en het toezicht hierop.

Regio Gooi en Vechtstreek is door de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren aangewezen als toezichthouder. Dit betekent dat zij samen met Wmo-aanbieders verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van voorzieningen. De Regio doet onderzoek in geval van geweld of een calamiteit. 

In artikel 3.4.1 van de Wmo is de meldplicht van aanbieders als volgt omschreven:

  • iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden;
  • geweld bij de verstrekking van een voorziening.

Wmo-aanbieders moeten meldingen doorgeven via het onderstaande formulier. Indien dit niet mogelijk is, kunnen meldingen ook gedaan worden via dit e-mail adres: wmotoezicht@regiogv.nl.

Het protocol calamiteiten en geweld beschrijft de procesafspraken en verantwoordelijkheden en is hier te vinden. 161229 Protocol calamiteiten en geweld Wmo Regio GV

Meldformulier toezicht Wmo

Alle velden zijn verplicht

Je kunt het formulier alleen versturen als alle velden juist zijn ingevuld.
Gegevens van de melder
geweld
calamiteit
overig
datum
periode (van/tot)
Beschermd wonen
Begeleiding
Dagbesteding
Kortdurend verblijf
Hulp bij het huishouden
Vervoer van en naar dagbesteding
Wmo-taxi
Woningaanpassingen
Maatschappelijke opvang
Hulpmiddel/ vervoersvoorziening
Welzijnsvoorziening
Anders (vul in bij beschrijving)
Geef een feitelijke omschrijving van wat er is gebeurd
Blaricum
Eemnes
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Weesp
Wijdemeren
Jordy van Slooten
Wmo toezichthouder

(035) 6926 444
wmotoezicht@regiogv.nl
Wendy van Neer
Wmo toezichthouder

(035) 6926 444
wmotoezicht@regiogv.nl