Algemeen Bestuur

voor inwoners, met gemeenten

Algemeen Bestuur

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum - Polderzaal
Datum
9 februari 2017
Aanvang
11:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Verslag van 7 december 2017

4. Aanbevelingen met voorstellen tot aanpassing governance van de Regio

5. Actualiteiten en de rondvraag

6. Ondersteuning voornemen lokalisering meldkamer Midden Nederland in Hilversum

7. Kredietvoorstel RAV voor aanschaf van een Hulpambulance

8. Kredietvoorstel GAD voor aanschaf van inzamelmiddelen

9. Begrotingswijziging 2017 nummer 3: C&A team. Dyslectie, Samenkracht en toezichthoudend ambtenaar

10. Begrotingswijziging 2017 nummer 4 RVE Inkoop en contractbeheer en Digitaal Leefplein

11. Begrotingswijziging nummer 5 Overheveling rijksbijdrage 'Match voor Meedoen'

12. Begrotingswijziging 2017 nummer 6 Integratie Jeuggezondheidszorg en Centrum Jeugd en Gezin