voor inwoners, met gemeenten

Algemeen Bestuur

Locatie
Rivierenzaal, Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum
Datum
12 april 2018
Aanvang
11:30
Eindtijd
12:30
Voorzitter
P.I. Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Vaststellen verslag 28 maart 2018

Verslag is nagezonden op 28 maart 2018.

4. Jaarstukken 2017

Toelichting door de accountant

5. Instellen bestemmingsreserves HHT, Werkkamer en RAV frictie- en desintegratiekosten

8. Actualiteiten en de rondvraag

  • Stand van zaken collegeonderhandelingen