voor inwoners, met gemeenten

Algemeen Bestuur

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum - Polderzaal
Datum
19 oktober 2017
Aanvang
09:30
Eindtijd
10:30
Secretaris
Jaap Jan Bakker

Bijeenkomst is gezamenlijk met de voorzitters pfho FD en SD.

In de parkeerkelder zijn nr 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 gereserveerd voor het algemeen bestuur. Via de informatieknop op de pilaar verkrijgt u contact met de receptioniste.

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen/verzonden post

PDF • 833 kB

4. Vaststellen verslag van 6 juli

5. Regionale samenwerkingagenda - Meerjaren begrotingswijziging

6. Ontwerpreactie op besluitvorming van raad Gooise Meren over de wijziging van de GR

7. Kredietvoorstel aankoop Regiokantoor

8. Aantrekken geldmiddelen

9. Memo leidraad invoering nieuwe governance v.a. 21 maart 2018

10. Stand van zaken samenwerking met Flevoland

(mondeling)

11. Informatie voortgang nieuwbouw RAV te Hilversum

12. Kredietvoorstel RAV aanschaf 14 tablets digitale ritformulier

15. Actualiteiten en de rondvraag