voor inwoners, met gemeenten

De Werkkamer

Locatie
Regiokantoor Dijkzaal
Datum
9 mei 2019
Aanvang
13:00
Eindtijd
14:30
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Stand van zaken Banenafspraak

  • Realisatie banenafspraak
  • Realisatie aanjager banenafspraak

4. Consultatie Perspectief op Werk

  • Toelichting FNV
  • Consultatie

5. Richting actieplan banenafspraak

  • Realisatie en ontwikkelingen
  • Wat hebben de partijen gedaan?

6. Rondvraag

7. Jaarrekening Werkkamer

8. Evenement inclusief werkgeverschap

9. Bijgesteld convenant