voor inwoners, met gemeenten

PFHO sociaal domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Polder-Heidezaal)
Datum
11 mei 2017
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:00
Voorzitter
Eric van der Want
Secretaris
Saloua Chaara

Gezamenlijke lunch van 12.00 – 13.00 uur met PFHO FD

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen resumé PFHO SD 9-3-2017

4. Alcohol en Handhavingsplan Jeugd 2017-2020

5. Communicatie inwonerportaal

6. Presentatie grondslagenonderzoek

9. Rondvraag