voor inwoners, met gemeenten

PFHO sociaal/fysiek domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Polder-Heidezaal)
Datum
9 maart 2017
Aanvang
09:30
Eindtijd
13:00
Voorzitter
Eric van der Want
Secretaris
Saloua Chaara

Gezamenlijke lunch van 12.15 – 13.00 uur met PFHO FD

2. Vaststellen agenda + conformstukken

3. Vaststellen Resumé PFHO SD 24-11-2016

4. Speerpunten Jeugd 2017

5. Informele brainstorm HHT

PDF • 69 kB

6. Kick-off inwonerportal

8. Begroting 2018 Regio Gooi en Vechtstreek

9. Rondvraag