voor inwoners, met gemeenten

Regiopodium 2018#02

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum
Datum
14 mei 2018
Aanvang
20:00
Eindtijd
22:00
Secretaris
Jaap Jan Bakker

Tijdens dit Regiopodium nemen we u mee in de ontwikkeling van de nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda (RSA)

  • Wat is de RSA?
  • Hoe komt de RSA tot stand?
  • Hoe wordt de RSA uitgevoerd?
  • Wat is de rol van gemeenteraden?

De Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) brengt focus aan in de regionale samenwerking en geeft gemeenten grip op wat regionaal speelt. Nu voert de Regio met de gemeenten de regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 en bijbehorend uitvoeringsprogramma uit. Deze agenda bestaat uit twintig speerpunten die de gemeenten met elkaar delen en waarmee de Regio afgelopen periode aan de slag is gegaan. De samenwerkingsagenda is een agenda voor vier jaar, gemaakt op hoofdlijnen en vastgesteld door de gemeenteraden. Nu de gemeenteraden zijn geïnstalleerd, start het gezamenlijke proces om te komen tot de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022.

Opgaven Sociaal Domein op 14 mei – Opgaven Fysiek Domein op 18 juni

Met de regionale samenwerkingsagenda pakken de regiogemeenten opgaven aan die de gemeenten afzonderlijk niet kunnen realiseren of waarbij samenwerking leid tot een meer efficiënte en effectieve aanpak. Tijdens dit Regiopodium laten we zien hoe het staat met het sociaal domein in onze regio en gaan we met u in gesprek over belangrijke opgaven die u binnen het sociaal domein ziet. Het Regiopodium van 18 juni staat volledig in het teken van de opgaven binnen het fysieke domein.

Uitnodiging en programma

De uitnodiging met het programma worden donderdag 26 april verspreid via de griffies en hieronder geplaatst.