voor inwoners, met gemeenten

Voorzittersoverleg fysiek domein

Locatie
Regiokantoor
Datum
15 februari 2017
Aanvang
10:00
Eindtijd
11:00
Secretaris
Marijn den Uijl
11.00 - 11.30 uur incl. voorzitters sociaal domein