voor inwoners, met gemeenten

Diensten

De Regio heeft een divers takenpakket. 245.000 inwoners hebben dagelijks met ons te maken. Van de afvalinzameling van huisvuil, de gezamenlijke inkoop van zorg, tot het Urgentiebureau en het Werkgeversservicepunt. U kent ons misschien ook door uw bezoekjes met uw kind aan het consultatiebureau of via het contact met de leerplichtambtenaar.

We zijn er trots op dat Veilig Thuis in de landelijke top drie staat en dat onze inwoners keuzevrijheid en regie hebben bij hun (jeugd) zorg. De  GGD heeft een groot regionaal bereik.

Met Visit Gooi & Vecht hebben we voor onze bewoners en bezoekers volop inspiratie voor een uniek dagje uit.