voor inwoners, met gemeenten
Een ontwikkelkans voor iedereen. Zoveel mogelijk inwoners aan het werk. Ondernemers die succesvol kunnen ondernemen. Dát is waar we in de regio Gooi en Vechtstreek voor staan.

Samen maken we een vuist tegen de economische gevolgen van de coronacrisis. Zo investeren we in de kansrijke sectoren zorg, energietransitie, circulaire economie en de media. We verbinden economie met participatie door nieuwe initiatieven te ontwikkelen met arbeidsmarktpartners. Het resultaat? Dat zijn twee programma’s, met 27 verschillende projecten en instrumenten, aangepast aan de nieuwe situatie op de arbeidsmarkt. Met als doel: 520* inwoners duurzaam aan werk helpen. De meeste projecten lopen tot eind 2023.

Versterking van de arbeidsmarktpositie

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek en het UWV zetten in op het versterken van de arbeidsmarktpositie van uitkeringsgerechtigden door goede samenwerking met het onderwijs en werkgevers. Door vanuit het werkgeversservicepunt maatwerk te bieden aan werkgevers bij het invullen van vacatures bemiddelen de gemeenten en het UWV werkzoekenden naar betaald werk.Tevens zetten de gemeenten in op een betere aansluiting tussen het (praktijk)onderwijs en de arbeidsmarkt.

Inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Ook mensen in kwetsbare posities moeten kunnen rekenen op (betaald) werk. De gemeenten zetten daarom in op (beschutte) banen voor kwetsbare groepen en behoud van werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Contact

Annette Keates
Programmacoördinator Werk en Participatie

(06) 40 59 99 52
a.keates@regiogv.nl