voor inwoners, met gemeenten
Een leven lang ontwikkelen voor iedereen, zoveel mogelijk inwoners aan het werk en ondernemers die succesvol kunnen ondernemen. Dát is waar we in de regio Gooi en Vechtstreek voor staan.

Met het nieuwe programma Werk en Participatie 2022-2026 bundelen we de krachten om zoveel mogelijk mensen naar (betaald) werk te begeleiden. We hebben onze activiteiten ingedeeld in drie verschillende routes om inwoners te helpen bij het vinden van een passende baan:

1. Van uitkering naar werk
2. Van onderwijs naar werk
3. Van werk naar werk

Uitdagingen op de regionale arbeidsmarkt

We hebben te maken met de economische gevolgen van de coronacrisis en in veel branches is er een groot tekort aan personeel. Om deze uitdagingen aan te pakken investeren we in de kansrijke sectoren in onze regio: de zorg, energietransitie, circulaire economie en media. We doen dit door samen met onze arbeidsmarktpartners nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Hierbij verbinden we economie met sociale doelstellingen op het gebied van participatie, bijvoorbeeld door het opzetten van leerwerktrajecten en doorstroombanen.

Het programma Werk en Participatie bevat het omvangrijke arbeidsmarktprogramma Werken aan Werk. Binnen dit programma lanceren we projecten en instrumenten die zijn aangepast aan de nieuwe situatie en de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Met als doel: zoveel mogelijk inwoners helpen zich te oriënteren op (ander) werk, zich waar nodig om te scholen en duurzaam aan het werk te helpen. Het arbeidsmarktprogramma loopt tot eind 2024.

Versterking van de arbeidsmarktpositie

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek helpen uitkeringsgerechtigden bij het versterken van hun positie op de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met UWV, het (regionale) onderwijs en werkgevers. Het WerkgeversServicepunt in de regio Gooi en Vechtstreek biedt maatwerk aan werkgevers bij het invullen van vacatures. Op die manier bemiddelen de gemeenten en UWV werkzoekenden naar betaald werk. Ook werken de gemeenten aan een betere aansluiting tussen het (praktijk)onderwijs en de arbeidsmarkt.

Inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Ook mensen in kwetsbare posities moeten kunnen rekenen op (betaald) werk. De gemeenten zetten daarom in op (beschutte) banen voor kwetsbare groepen en behoud van werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Contact

Annette Keates
Programmacoördinator Werk en Participatie

(06) 21 87 01 58
a.keates@regiogv.nl