voor inwoners, met gemeenten

De dienstverlening van de Regio Gooi en Vechtstreek is divers. Er is veel contact met onze inwoners, denk aan de GAD voor het ophalen en wegbrengen van huishoudelijk afval of de GGD voor het halen van een vaccinatie. Waar mensen werken, worden soms fouten gemaakt en het kan zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening.  Dan kunt u een klacht indienen.

Via onze website vindt u al onze diensten. U kunt gemakkelijk doorlinken naar de website van de dienst waarmee u te maken heeft. Elke dienst heeft een eigen klachtenformulier op de website (bovenaan de pagina). Wilt u feedback geven of heeft u een klacht, dan is dit de aangewezen plaats hiervoor.

Voorziening/zorgaanbieder
Heeft u een klacht over een voorziening en/of een zorgaanbieder of over Vervoer B.V.? Dan raden wij u aan om allereerst bij de voorziening/zorgaanbieder zelf uw klacht in te dienen. Mocht u dat niet willen (bijvoorbeeld omdat u dit ingewikkeld vindt), dan kunt u een klacht indienen bij de afdeling Inkoop en Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek, via deze link.
U kunt hier ook terecht als u ontevreden bent over de manier waarop uw klacht wordt behandeld.

Hoe kunt u uw klacht indienen?

Via onderstaand klachtenformulier

De met * aangemerkte velden zijn verplicht.

Om contact met u te kunnen opnemen, is het nodig dat u een telefoonnummer en/of e-mailadres invult.
Op het ingevulde e-mailadres ontvangt u een bevestiging van uw klacht.

Telefonisch

U belt met de klachtenfunctionaris van Regio Gooi en Vechtstreek via het centrale nummer van de Regio: (035) 692 64 44.

Per post

U richt uw schriftelijke klacht aan:

  • Regio Gooi en Vechtstreek, Antwoordnummer 569, 1400 VB Bussum
    (postzegel is niet nodig)

Klachtenregelingen

Onze klachtenregelingen vindt u hier.