voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Expertteam (RET) is een onafhankelijk expertiseteam. Het team geeft inhoudelijke advisering en ondersteuning aan huisartsen en gemeentelijke consulenten bij vragen over de jeugdhulp.

GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval voor de gemeenten binnen de regio. Daarnaast ondersteunt de GAD om de regio zo circulair mogelijk te laten worden. Samen halen we eruit wat erin zit.

GGD Gooi en Vechtstreek stimuleert inwoners om zo gezond mogelijk te zijn en te blijven. Denk hierbij aan het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen, het adviseren over gezondheid op reis en het stimuleren van een gezonde leefstijl voor alle inwoners.

Inkoop en Contractbeheer werkt samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties en is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties.

Iedere jongere verdient het om onderwijs te krijgen en een diploma te halen. Het RBL is er voor jongeren, ouders en scholen in regio Gooi en Vechtstreek en zet zich dagelijks in voor de jongeren.

Urgentiebureau is gespecialiseerd in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning van de woningcorporaties.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling.

Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. zorgt voor persoonlijke en betrouwbare ondersteuning bij het reizen in en rondom Gooi en Vechtstreek. Dit doen ze door het vergroten van de mobiliteit van inwoners, jong en oud, die geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer.

Samen met werkgevers werkt het WSP aan een succesvolle, inclusieve arbeidsmarkt en realiseert het WSP meer arbeidskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor de Gooi en de Vechtstreek. In samenwerking met (boven)regionale partners zet Visit Gooi & Vecht de regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters.

De RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek leveren ambulancezorg volgens de hoogste professionele standaard.

De Wmo-toezichthouders doen onderzoek naar de kwaliteit van de zorg die Wmo-zorgaanbieders leveren. Dit doen zij bij regionaal gecontracteerde zorgaanbieders en pgb-zorgaanbieders. Bij calamiteiten of geweldsincidenten bij een Wmo-zorgaanbieder beoordelen de toezichthouders de meldingen en beslissen of nader onderzoek nodig is en wie dat uitvoert.