voor inwoners, met gemeenten

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband van 33 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam. Aan de samenwerking ligt een convenant ten grondslag. Gooi en Vechtstreek is een van de zeven deelregio’s in de MRA.

Meer informatie: www.metropoolregioamsterdam.nl.

Gooi en Vechtstreek en de MRA

Onder de metropoolregiovlag werken de partners aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. Gooi en Vechtstreek vormt door de strategische ligging tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht een belangrijke corridor die essentieel is voor een goed woon en werkklimaat in de gehele metropoolregio.

Publicaties

De bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit Gooi en Vechtstreek is hieronder weergegeven.

Platform/
portefeuillehoudersoverleg
Vertegenwoordiging
Regiegroep Pieter Broertjes (Regiovoorzitter), Alexander Luijten (voorzitter Ruimte & Mobiliteit)
Agendacommissie Geen vertegenwoordiging
Ruimte Alexander Luijten (voorzitter Ruimte & Mobiliteit)
Economie Geen vertegenwoordiging
Mobiliteit Geen vertegenwoordiging
Duurzaamheid Geen vertegenwoordiging
Landschap Geen vertegenwoordiging
Bouwen en wonen Roland Boom (bestuurlijk trekker MRA Bouwen en wonen)
Kunst, cultuur & erfgoed Jan-Jaap de Kloet (voorzitter Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme)

Contact

Jacqueline Agricola
Programmamanager

(06) 24 10 44 16
j.agricola@regiogv.nl