voor inwoners, met gemeenten

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken.

Onder de metropoolvlag werken we als Regio met deze partners aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. Ook toerisme en regionale bereikbaarheid zijn thema’s waarop we intensief samenwerken namens de regiogemeenten.

Meer informatie: www.metropoolregioamsterdam.nl.

Regionale vertegenwoordiging in de MRA

De regionale vertegenwoordiging binnen de MRA houdt in dat wethouders met een bepaalde portefeuille de regio Gooi en Vechtstreek vertegenwoordigen. Er zijn verschillende platforms en overleggen:

  • Platform Economie: Wimar Jaeger (voorzitter regionale stuurgroep Economie & Innovatie)
    Platform Ruimte: Miriam van Meerten (voorzitter regionale stuurgroep Ruimte & Mobiliteit)
    Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid: Willem van der Spek (voorzitter regionale stuurgroep Milieu & Duurzaamheid)
    Portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen: Marianne Verhage (voorzitter regionale stuurgroep Wonen)
    Portefeuillehoudersoverleg Landschap: Marleen Sanderse
  • Regiegroep: Miriam van Meerten (voorzitter stuurgroep Ruimte & Mobiliteit en vertegenwoordiger MRA Platform Ruimte), Wimar Jaeger (voorzitter stuurgroep Economie & Innovatie en vertegenwoordiger MRA Platform Economie) en Pieter Broertjes (Regio voorzitter).

Contact

Marijn den Uijl, programmamanager Fysiek domein: m.denuijl@regiogv.nl