voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Leerhuis stimuleert professionals binnen het sociaal domein om met en van elkaar te leren. Met dat doel organiseren we diverse thematische bijeenkomsten, masterclasses en workshops. Zo biedt het leerhuis een podium om kennis en ervaringen te delen, over te dragen en te ontwikkelen.

Doelgroepen van het Regionaal Leerhuis zijn onder meer medewerkers (uitvoerend en beleidsmatig) van gemeenten en samenwerkingspartners, bestuurders en overige belanghebbenden of belangenorganisaties.

Contact

Irma Laméris, projectleider Regionaal Leerhuis
(035) 692 62 15
i.lameris@ggdgv.nl

Agenda
6 juni 2018 Cursus Mental Health First Aid
  • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
12 juni 2018 Ouderenmishandeling, signaleren en dan?
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
14 juni 2018 Privacy in de praktijk van het Sociaal Domein
  • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis