voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Leerhuis stimuleert professionals binnen het sociaal domein om met en van elkaar te leren. Met dat doel organiseren we diverse thematische bijeenkomsten, masterclasses en workshops. Zo biedt het leerhuis een podium om kennis en ervaringen te delen, over te dragen en te ontwikkelen.

Doelgroepen van het Regionaal Leerhuis zijn onder meer medewerkers (uitvoerend en beleidsmatig) van gemeenten en samenwerkingspartners, bestuurders en overige belanghebbenden of belangenorganisaties.

Contact

Irma Laméris, projectleider Regionaal Leerhuis
(035) 692 62 15
i.lameris@ggdgv.nl

Agenda
donderdag 30 januari en 6 februari 2020 van 13.00-17.00 uur Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
donderdag 5 maart 2020 van 12.00-17.00 uur In gesprek met elkaar over WMO en begeleiding, wanneer zet je wat in en waarom?
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis