voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Leerhuis stimuleert professionals binnen het sociaal domein om met en van elkaar te leren. Met dat doel organiseren we diverse thematische bijeenkomsten, masterclasses en workshops. Zo biedt het leerhuis een podium om kennis en ervaringen te delen, over te dragen en te ontwikkelen.

Doelgroepen van het Regionaal Leerhuis zijn onder meer medewerkers (uitvoerend en beleidsmatig) van gemeenten en samenwerkingspartners, bestuurders en overige belanghebbenden of belangenorganisaties.

Contact

Gabriëlle van der Gant & Maaike Huisman
regionaalleerhuis@regiogv.nl 

Agenda
Webinar op donderdag 2 juni en live praktijktraining op dinsdag 14 juni Geaccrediteerde training Omgaan met agressie en verward gedrag
 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
De workshops worden gegeven op 31 mei, 2 en 13 juni 2022 Workshops De pleger in ons
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Busum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 13 juni van 09.30-13.30 uur Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 13 juni van 16.00-17.30 uur Meldcodeshow
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur. Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Webinar op donderdag 17 november en live praktijktraining op maandag 28 november 2022 Geaccrediteerde training cultuursensitief werken
 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Te volgen op een zelf te bepalen moment tussen 1 oktober en 30 november 2022 E-learning LVB en GGZ problematiek
 • Online
 • Regionaal Leerhuis
Te volgen op een zelf te bepalen moment tussen 1 oktober en 30 november 2022 E-learning Autistische Spectrum Stoornis (ASS)
 • Online
 • Regionaal Leerhuis