voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Leerhuis stimuleert professionals binnen het sociaal domein om met en van elkaar te leren. Met dat doel organiseren we diverse thematische bijeenkomsten, masterclasses en workshops. Zo biedt het leerhuis een podium om kennis en ervaringen te delen, over te dragen en te ontwikkelen.

Doelgroepen van het Regionaal Leerhuis zijn onder meer medewerkers (uitvoerend en beleidsmatig) van gemeenten en samenwerkingspartners, bestuurders en overige belanghebbenden of belangenorganisaties.

Contact

Irma Laméris, projectleider Regionaal Leerhuis
(035) 692 62 15
i.lameris@ggdgv.nl

Agenda
Dinsdag 26 november 2019 van 19.00 - 20.30 uur, inloop vanaf 18.15 uur Spiegelbijeenkomst complexe echtscheidingen, wat gaat goed, wat kan beter?
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Woensdag 27 november en 11 december van 09.30 - 13.00 uur Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Woensdag 27 november 2019, 14.00-17.00 uur (inloop 13.30) Rol aandachtsfunctionaris huiselijk geweld in de praktijk
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
donderdag 30 januari en 6 februari 2020 van 13.00-17.00 uur Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis