voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Leerhuis stimuleert professionals binnen het sociaal domein om met en van elkaar te leren. Met dat doel organiseren we diverse thematische bijeenkomsten, masterclasses en workshops. Zo biedt het leerhuis een podium om kennis en ervaringen te delen, over te dragen en te ontwikkelen.

Doelgroepen van het Regionaal Leerhuis zijn onder meer medewerkers (uitvoerend en beleidsmatig) van gemeenten en samenwerkingspartners, bestuurders en overige belanghebbenden of belangenorganisaties.

Contact

Irma Laméris, projectleider Regionaal Leerhuis
(035) 692 62 15
i.lameris@ggdgv.nl

Agenda
Donderdag 16 april 13.30 – 16.30 uur Training fraude alertheid
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Maandag 11 en 18 mei 13.00 – 17.00 uur Basistraining meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Donderdag 25 juni 2020 Positieve gezondheid en Anders denken en doen in Weesp
  • Café Aaltje, Herengracht 33, Weesp
  • Regionaal Leerhuis