voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Leerhuis stimuleert professionals binnen het sociaal domein om met en van elkaar te leren. Met dat doel organiseren we diverse thematische bijeenkomsten, masterclasses en workshops. Zo biedt het leerhuis een podium om kennis en ervaringen te delen, over te dragen en te ontwikkelen.

Doelgroepen van het Regionaal Leerhuis zijn onder meer medewerkers (uitvoerend en beleidsmatig) van gemeenten en samenwerkingspartners, bestuurders en overige belanghebbenden of belangenorganisaties.

Contact

Irma Laméris, projectleider Regionaal Leerhuis
(035) 692 62 15
i.lameris@ggdgv.nl

Agenda
Dinsdag 20 april 2021 van 19.30 – 21.00 uur Online Inspiratiebijeenkomst Positieve Gezondheid, anders denken en doen
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
Diverse data in 2021 Geaccrediteerde online trainingen traumasensitief werken bij huiselijk geweld
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 11, 18, 25 mei en 1 juni van 19.00 – 21.00 uur Online basistraining Taal voor het Leven
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 17 mei van 9.00-16.30 uur Geaccrediteerde cursus LVB, inclusief ervaringscircuit
 • Grand Café Eemland: Laarderweg 74, 3755 AR Eemnes
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 20 mei van 9.30-14.00 uur Geaccrediteerde cursus Straatcultuur, merken en imago 20 mei 2021
 • Nader te bepalen (fysiek of online, afhankelijk van de Corona maatregelen)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 25 en donderdag 27 mei van 9.30-12.30 uur Geaccrediteerde online cursus Ouderen in verwarring
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 3 en donderdag 10 juni van 13.30-16.00 uur Geaccrediteerde online cursus Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Online
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 15 juni 2021 Online training: 15 juni 2021 van 20.00-21.30 uur Geaccrediteerde Geaccrediteerde online training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen voor POH’ers en huisartsen
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 17 juni 2021 Online training: 17 juni 2021 van 15.00-16.30 uur Geaccrediteerde online training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 22 juni 2021 Online training: 22 juni 2021 van 15.00-16.30 uur Geaccrediteerde online training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 23 en donderdag 30 september 2021 van 9.00-17.00 uur Geaccrediteerde cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA)
 • Grand Café Eemland: Laarderweg 74, 3755 AR Eemnes
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 27 september en maandag 11 oktober van 13.30-17.00 uur Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Regiokantoor, Burg de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 30 september 2021 Training op locatie: 30 september 2021 van 14.30-16.30 uur Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas
 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 4 oktober 2021 Training op locatie: 4 oktober 2021 van 14.30-16.30 uur Geaccrediteerde training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen
 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis