voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Leerhuis stimuleert professionals binnen het sociaal domein om met en van elkaar te leren. Met dat doel organiseren we diverse thematische bijeenkomsten, masterclasses en workshops. Zo biedt het leerhuis een podium om kennis en ervaringen te delen, over te dragen en te ontwikkelen.

Doelgroepen van het Regionaal Leerhuis zijn onder meer medewerkers (uitvoerend en beleidsmatig) van gemeenten en samenwerkingspartners, bestuurders en overige belanghebbenden of belangenorganisaties.

Contact

Irma Laméris, projectleider Regionaal Leerhuis
(035) 692 62 15
i.lameris@ggdgv.nl

Agenda
Maandag 27 september en maandag 11 oktober van 13.30-17.00 uur Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Regiokantoor, Burg de Bordesstraat 80, Bussum
  • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 30 september 2021 Training op locatie: 30 september 2021 van 14.30-16.30 uur Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas
  • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Diverse data in 2021 Geaccrediteerde online trainingen traumasensitief werken bij huiselijk geweld
  • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
  • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 4 oktober 2021 Training op locatie: 4 oktober 2021 van 14.30-16.30 uur Geaccrediteerde training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen
  • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Woensdag 3 november van 9.30-13.00 uur en maandag 15 november van 13.00-16.30 uur Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht
  • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
  • Regionaal Leerhuis