voor inwoners, met gemeenten

De Regio werkt sinds 2024 met vergadersysteem Ibabs. De verslaglegging wordt in Ibabs ‘notulen’ genoemd. Deze worden automatisch gegenereerd waardoor het resumé notulen wordt genoemd. De Regio maakt een impressie van hetgeen waarover is gesproken. Wel wordt een feitelijke weergave van de besluiten of adviezen opgenomen. De Regio publiceert de (concept) notulen van de portefeuillehoudersoverleggen binnen 14 werkdagen op de website.

Klik hier voor het archief met alle resumés van de vergaderingen en stuurgroepen van vóór 19 juli 2018.

PFHO Fysiek Domein | 
PFHO Sociaal Domein |