voor inwoners, met gemeenten

Portefeuillehouders bereiden de Regionale samenwerkingsagenda voor, voeren deze uit en behartigen de belangen van de Regio. Portefeuillehouders kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de colleges van de gemeenten en het algemeen bestuur van de Regio.

Klik hier voor de leden Fysiek Domein

Klik hier voor de leden Sociaal Domein