voor inwoners, met gemeenten

Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Wat met elkaar beter lukt en meerwaarde heeft, dat doen we samen. Iedere dag werken we aan een duurzame, gezonde en veilige regio. Voor inwoners, met gemeenten.

Wij zijn een uitvoeringsorganisatie

De Regio heeft een divers takenpakket. 245.000 inwoners hebben dagelijks met ons te maken. Daarbij gaan we voor kwaliteit en willen we het vooral niet te ingewikkeld maken. Van de afvalinzameling van huishoudelijk afval door de GAD, de GGD, de gezamenlijke inkoop van zorg, tot het Urgentiebureau en het Werkgeversservicepunt. U kent ons misschien ook door uw bezoekjes met uw kind aan het consultatiebureau of via het contact met de leerplichtambtenaar.

We zijn er trots op dat Veilig Thuis in de landelijke top drie staat en dat onze inwoners keuzevrijheid en regie hebben bij hun (jeugd) zorg. Met Visit Gooi & Vecht hebben we voor onze bewoners en bezoekers volop inspiratie voor een uniek dagje uit.

De Regio doet meer

Ook ondersteunen wij de regionale samenwerking tussen de gemeenten en hun partners. Meestal onderwerpen die niet onze uitvoeringsorganisatie betreffen, maar samenwerking die nodig is om het gebied Gooi en Vechtstreek te versterken. Leidend hierbij is de Regionale samenwerkingsagenda.

Met deze film laten we zien voor wie wij werken en wat wij doen.