voor inwoners, met gemeenten
Voor inwoners, met gemeenten

Vier woorden die staan voor alles wat wij doen als Regio Gooi en Vechtstreek: met de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren maken wij iedere dag het verschil voor onze inwoners. Wat met elkaar beter lukt en meerwaarde heeft, doen wij samen. Een duurzame, gezonde, bereikbare en veilige regio is wat ons drijft.

Voor inwoners

Ruim 250 duizend inwoners hebben dagelijks met onze uitvoeringsorganisatie te maken. Afval- en grondstoffeninzameling, jeugdgezondheidszorg, gezamenlijke inkoop van zorg en ondersteuning, GGD, Veilig Thuis, 24/7 crisiszorg voor jeugdigen, leerplicht, urgentieverlening voor sociale huurwoningen, het Zorg- en Veiligheidshuis, het Werkgeversservicepunt, Leerlingen- en Wmo-vervoer en de Regionale ambulancedienst: de organisatie hiervan ligt bij de Regio. Dit doen we iedere dag met honderden betrokken medewerkers. Niet alleen vanuit ons kantoor in Bussum: onze mensen werken overal in Gooi en Vechtstreek. Van de vuilnismannen en- vrouwen, de jeugdverpleegkundigen, de leerplichtambtenaren tot de GGD-artsen of de mensen die slachtoffers van uitbuiting ondersteunen.

Met gemeenten

Uitvoeren van goede dienstverlening voor onze inwoners is niet het enige wat we doen. We ondersteunen ook de samenwerking tussen gemeenten op strategische opgaven, zoals de vormgeving van het sociaal domein, woningbouw, mobiliteit, werkgelegenheid, energietransitie en duurzaamheid. Leidend hierbij is de door gemeenteraden vastgestelde Regionale samenwerkingsagenda met de belangrijkste opgaven die het gebied en de (sociale) voorzieningen in de regio versterken. Vanuit één gezamenlijke programmaorganisatie – bestaande uit ambtenaren van gemeenten en de Regio – werken wij met het Rijk, provincies, Metropoolregio Amsterdam, maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven aan de strategische opgaven in ons gebied.

Zo kunnen we pagina’s vullen met wat we doen voor onze inwoners. Waar het binnen onze organisatie écht om draait, is dat we het nooit alleen doen. We doen het altijd met elkaar. Daarbij is onze rol wezenlijk en dienstbaar. Onze mensen voelen zich verantwoordelijk, ook al zijn ze dit niet altijd vanuit een hiërarchische rol of functie. Dit is alleen maar mogelijk in een organisatie waarbij de verplichte structuren en randvoorwaarden gezond op orde zijn.

Kijk voor meer informatie op onze website en luister naar je (misschien wel) toekomstige collega’s in onze podcast over onze dienstverlening. We zijn ook te volgen op social media via LinkedIn en Twitter.

Met deze film laten we zien voor wie wij werken en wat wij doen.