voor inwoners, met gemeenten

Lichaamsgewicht, alcoholconsumptie, roken, eenzaamheid, ziekte en lichaamsbeweging zijn belangrijke graadmeters voor gezondheid. Inwoners in Gooi en Vechtstreek ervaren hun gezondheid als zeer goed. Het gaat om 88% van de jeugdigen tot en met 18 jaar, 82% van de inwoners met een leeftijd van 19 tot en met 64 jaar en 65% van de 65 plussers.

Gezonde en inclusieve Regio

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek staan voor een gezonde en inclusieve regio. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om mee te doen aan onderwijs, arbeidsmarkt, sport en samenleving. Hierbij gaan de gemeenten uit van de vraag en mogelijkheden van inwoners en hun sociale omgeving. Vanuit het netwerk goed en gezond leven zetten de gemeenten en maatschappelijke partners zich in voor positieve gezondheid in Gooi en Vechtstreek.

 

Contact

Mariëlle Stitzinger
Programmamanager

(06) 25 67 82 65
m.stitzinger@regiogv.nl 

In Gooi en Vechtstreek

 • Hebben vier op de tien volwassenen en ruim de helft van de ouderen overgewicht.
 • Consumeren de inwoners meer alcohol dan in de rest van Nederland.
 • Minderjarigen in de Gooi en Vechtstreek nuttigen 5 procent meer alcohol dan het landelijk gemiddelde.
 • Het bingedrinken (27%) is fors hoger dan landelijk (22%), met name bij leerlingen van 16 jaar en ouder. Onlangs hebben gemeenten een plan gemaakt (Preventie en handhavingsplan alcohol jeugd Gooi en Vechtstreek) met concrete maatregelen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.
 • Rookt tachtig procent van de volwassenen niet. Dit is gelijk aan het landelijk beeld. Het roken door jeugdigen is een belangrijke opgave: 11% van de jeugdigen in de Gooi en Vechtstreek rookt regelmatig. Daarom willen gemeenten het aantal kinderen dat begint met roken terugdringen naar 0. Om dit mogelijk te maken hebben gemeenten een actieplan ‘Rookvrij Opgroeien’ opgesteld met daarin concrete acties om het aantal jongeren dat begint met roken, terug te dringen.
 • Voldoet ruim de helft van de volwassenen en bijna driekwart van de ouderen aan de Nederlandse norm voor gezond bewegen.
 • Voelt ruim een derde van de volwassenen tot 65 jaar en ruim vier op de tien 65 plussers zich ernstig eenzaam.
 • Heeft een kwart van de volwassenen tot 65 haar en bijna de helft van de 65 plussers één of meer chronische ziekten.
 • Heeft één op de tien inwoners tot 65 jaar en 25% van de ouderen een lichamelijke beperking in horen, zien en/of mobiliteit.
 • Krijgt ruim een kwart van de ouderen hulp vanwege de gezondheid. Dit kan hulp zijn van een mantelzorger, van een professionele zorgverlener en/of een vrijwilliger. Ouderen in onze regio ontvangen minder hulp van mantelzorgers dan landelijk het geval is.
 • Zetten gemeenten gezamenlijk 12.997 maatwerk voorzieningen in om mensen met beperkingen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke Participatie. De meeste inwoners die gebruik maken van een maatwerkvoorziening worden ondersteund door hulp bij het huishouden (4.949 inwoners), hulpmiddelen (4.207 hulpmiddelen) en Wmo begeleiding en verzorging (1.575 inwoners).