voor inwoners, met gemeenten

Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de publieke gezondheid van alle inwoners in regio Gooi en Vechtstreek. De bijbehorende taken zijn ondergebracht bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en bestaan uit het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid. Hieronder vallen:

  1. Monitoren, signaleren en bevorderen van gezondheid
  2. Uitvoerende taken: bestrijden van infectieziekten, tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, reisvaccinaties, medische milieukunde, technische hygiënezorg en forensische geneeskunde
  3. Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises
  4. Toezicht houden op kinderopvang

Samen voor gezond in Gooi en Vechtstreek

Voor de uitvoering van de taken werkt de GGD nauw samen met partners in zorg, welzijn, onderwijs, sport en veiligheid.  Samen zetten de gemeenten en maatschappelijke partners zich in voor positieve gezondheid in de regio. Hierbij wordt breder gekeken naar gezondheid, preventie en ziekte en ligt de nadruk op een betekenisvol leven. Leidend zijn de vragen als ‘wat kunt u (wel), en wat wilt u?’  De nadruk ligt op de kracht van mensen.

Meer informatie

Publieke gezondheidstaken bestaan enerzijds uit het positief stimuleren van inwoners om zo gezond mogelijk te zijn én blijven en anderzijds uit het inrichten van een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners. Uitgebreide informatie is te vinden op www.ggdgv.nl.