voor inwoners, met gemeenten

De provincie Noord-Holland en de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben hun strategische samenwerkingsagenda opgesteld. Doel van de agenda is resultaten te boeken op onderwerpen die voor zowel de provincie als regiogemeenten urgent zijn. Door deze intensievere samenwerking moeten de doelen beter of sneller worden bereikt. Daarnaast zijn enkele strategische onderwerpen benoemd voor gezamenlijke lobbyinzet met het behalen van doelen op de wat langere termijn. Deze agenda omvat geen nieuw beleid, maar benadrukt de onderwerpen uit de coalitieakkoorden van de provincie en gemeenten en de regionale samenwerkingsagenda van Regio Gooi en Vechtstreek. Ook zijn de omstandigheden van deze coronatijd meegenomen.

Aanleiding voor de agenda was de brief vanuit de Regio ten behoeve van de coalitieonderhandelingen van de provincie in 2019, waarin de gemeenten opriepen tot betere samenwerking. Dit past ook binnen de ingeslagen weg van de provincie om meer regionaal en gebiedsgericht te werken. We hebben elkaar nodig bij het verder brengen van relevante acties om onze regio nog mooier en leefbaarder te maken of houden. De looptijd is tot halverwege 2023 wanneer de nieuwe provinciale statenverkiezingen zijn geweest en de provincie een nieuw coalitieakkoord heeft.

De thema’s in de samenwerkingsagenda zijn:

  • Een economisch sterke regio Gooi en Vechtstreek
  • Netwerkontwikkeling voor een bereikbaar Gooi en Vechtstreek (knooppuntontwikkeling en ketenreis)
  • Extra inzet op de veengebieden in de Vechtstreek
  • Een gezonde Leefomgeving

Naast deze onderwerpen blijven we ook op andere thema’s samenwerken.

Foto Rowena Kuijper

Contact

Rowena Kuijper

Strategisch adviseur fysiek domein | Programmacoördinator Ruimte en Landschap

r.kuijper@regiogv.nl