voor inwoners, met gemeenten

De provincie Noord-Holland en de zes gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben een tweede strategische samenwerkingsagenda en actieagenda opgesteld. Doel van de agenda is resultaten te boeken op onderwerpen die voor zowel de provincie als regiogemeenten urgent zijn. Door deze intensievere samenwerking moeten de doelen beter of sneller worden bereikt. Daarnaast zijn enkele strategische onderwerpen benoemd voor gezamenlijke lobbyinzet met het behalen van doelen op de wat langere termijn. Deze agenda omvat geen nieuw beleid, maar benadrukt de onderwerpen uit de coalitieakkoorden van de provincie en gemeenten en de speerpunten uit de regionale propositie en de regionale samenwerkingsagenda van de gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek.

De looptijd van de samenwerkingsagenda is 2024-2027. De thema’s uit de agenda zijn:

  • Landelijk gebied
  • Economie
  • Klimaat en Energie
  • Wonen
  • Mobiliteit

Economische ontwikkeling gaat samen met het koesteren van de unieke leefomgeving. Maar dat brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee: de omgeving staat onder druk door opgaven in de regio zelf op het gebied van wonen, ruimte voor werkgelegenheid, klimaat en de ontwikkelingen in het landelijke gebied. Daarnaast groeit de bevolking en het aantal arbeidsplaatsen in de omliggende grote steden. De ontwikkelingen binnen de regio en de uitbreiding van de steden om de Gooi en Vechtstreek heen zorgen voor een sterke groei van de mobiliteit. De opgaven in de regio vragen om samenwerking tussen de gemeenten en de provincie Noord-Holland voor een sterke, duurzame, gezonde en economisch krachtige Gooi en Vechtstreek.

Dit is de tweede samenwerkingsagenda. De vorige agenda (2021-2023) was de eerste samenwerkingsagenda van de provincie met onze regio. Deze vervolgagenda loopt tot de provinciale verkiezingen in 2027 en ieder half jaar wordt beoordeeld of er accentverschuivingen nodig zijn of dat er extra capaciteit nodig is.

Naast deze onderwerpen blijven we ook op andere thema’s samenwerken.

Foto Rowena Kuijper

Contact

Rowena Kuijper

Strategisch adviseur fysiek domein | Programmacoördinator Ruimte en Landschap

r.kuijper@regiogv.nl