voor inwoners, met gemeenten
© Visit Gooi & Vecht – Gooi & Vecht in VR

Regionale propositie fysiek domein

Om sterker onze regionale unieke kwaliteiten over te brengen naar partijen om ons heen is een gezamenlijk verhaal (propositie) uitgewerkt. Daarmee wordt naar voren gebracht hoe wij bijdragen aan de bredere omgeving zoals de MRA. Ook is het voor (behoud en versterken) van de leefbaarheid van onze regio relevant om hier sterker op in te (blijven) zetten. Naast het beter in het licht zetten van deze kwaliteiten brengen we ook de belangen en acties in beeld om deze pijlers verder te versterken. Deze propositie is uitgewerkt met betrokkenheid van de bestuurders van alle zes de gemeenten. Input op de RSA en door de raad onderschreven documenten zijn hierbij basis.

Gooi en Vechtstreek: ruimte voor Natuur, Innovatie en Media

Met inzet op de pijlers groenblauwe leefomgeving (versterken van de unieke natuur en recreatiemogelijkheden) en Media en creatieve industrie zetten we in op het verder versterken van onze regio. Randvoorwaarde is de bereikbaarheid. Verdere inzet op mobiliteit en bereikbaarheid is daarmee een derde thema waar we sterk op inzetten.

In de Flyer Propositie Gooi en Vechtstreek vindt u het hele verhaal.

Contact

Rowena Kuijper
Strategisch adviseur fysiek domein | Programmacoördinator Ruimte en Landschap

r.kuijper@regiogv.nl