voor inwoners, met gemeenten

De verhalen achter onze dienstverlening

Om een beeld te geven van wat we als Regio Gooi en Vechtstreek doen en waarvoor we staan, is er een tijdschrift gemaakt dat zowel online als in (beperkt) gedrukte oplage beschikbaar is.
In dit magazine leest u de verhalen van onze mensen die iedere dag het verschil maken voor onze inwoners. Ook leest u feiten, weetjes en data over onze dienstverlening. Hierdoor kunt u hopelijk iets gemakkelijker uw weg vinden in de regionale samenwerking.

Via de bladerfunctie kunt u het tijdschrift op uw gemak lezen en (indien gewenst) uitvergroten. Het kan zijn dat uw device het tijdschrift langzaam toont of downloadt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de zwaarte van het document of de kwaliteit van uw WIFI/internetverbinding.

Heeft u vragen?  Neem dan contact op met Marije Mansfeld, m.mansfeld@regiogv.nl

RSA. magazine

In 2019 werd de regionale samenwerkingsagenda (2019-2022) door de raadsleden van Gooi en Vechtstreek vastgesteld met vijf speerpunten:

  • Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek
  • Een duurzaam Gooi en Vechtstreek
  • Een aantrekkelijk woon-werk klimaat
  • Versterking sociaal domein
  • Regionale omgevingsvisie 2040

Wat is er tot nu toe (april 2021) bereikt, waar mogen we trots op zijn en waar liggen kansen voor de toekomst? In RSA. leest u er meer over. Ook leren we de leden van het algemeen bestuur  beter kennen in persoonlijke interviews. Wat zijn hun drijfveren, hoe zien ze hun rol en hoe kijken ze naar de regionale samenwerking?

Via de bladerfunctie kunt u het tijdschrift op uw gemak lezen en (indien gewenst) uitvergroten.

 

Heeft u vragen of wilt u feedback geven, dan kunt u terecht bij Marije Mansfeld via m.mansfeld@regiogv.nl

Veel leesplezier!