voor inwoners, met gemeenten

Samen bereikt

Met vijf speerpunten definieerden de raadsleden van de regiogemeenten de strategische koers van Regio Gooi en Vechtstreek in de Regionale samenwerkingsagenda (RSA) 2019-2022.

Aan de vooravond van een nieuwe samenwerkingsperiode is een terugkoppeling over wat we met elkaar hebben bereikt op zijn plaats. In dit digitale magazine Samen bereikt vindt u een selectie van de behaalde resultaten tot nu toe. Want de samenwerking wordt ook in deze nieuwe periode voortgezet. Voor inwoners, met gemeenten.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe RSA ook eens op deze pagina.

Via de bladerfunctie kunt u het tijdschrift op uw gemak lezen en (indien gewenst) uitvergroten.
TIP: laadt het magazine niet op uw mobiele device? Dan dient u in de browserinstellingen ‘blokkeer pop-ups’ uit te schakelen.

Heeft u vragen?  Neem dan contact op met Marije Mansfeld, m.mansfeld@regiogv.nl

De verhalen achter onze dienstverlening

Om een beeld te geven van wat we als Regio Gooi en Vechtstreek doen en waarvoor we staan, is er een tijdschrift gemaakt dat zowel online als in (beperkt) gedrukte oplage beschikbaar is.
In dit magazine leest u de verhalen van onze mensen die iedere dag het verschil maken voor onze inwoners. Ook leest u feiten, weetjes en data over onze dienstverlening. Hierdoor kunt u hopelijk iets gemakkelijker uw weg vinden in de regionale samenwerking.

Via de bladerfunctie kunt u het tijdschrift op uw gemak lezen en (indien gewenst) uitvergroten. Het kan zijn dat uw device het tijdschrift langzaam toont of downloadt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de zwaarte van het document of de kwaliteit van uw WIFI/internetverbinding.
TIP: laadt het magazine niet op uw mobiele device? Dan dient u in de browserinstellingen ‘blokkeer pop-ups’ uit te schakelen.

Heeft u vragen?  Neem dan contact op met Marije Mansfeld, m.mansfeld@regiogv.nl

RSA. magazine

In 2019 werd de regionale samenwerkingsagenda (2019-2022) door de raadsleden van Gooi en Vechtstreek vastgesteld met vijf speerpunten:

  • Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek
  • Een duurzaam Gooi en Vechtstreek
  • Een aantrekkelijk woon-werk klimaat
  • Versterking sociaal domein
  • Regionale omgevingsvisie 2040

Wat is er tot nu toe (april 2021) bereikt, waar mogen we trots op zijn en waar liggen kansen voor de toekomst? In RSA. leest u er meer over. Ook leren we de leden van het algemeen bestuur  beter kennen in persoonlijke interviews. Wat zijn hun drijfveren, hoe zien ze hun rol en hoe kijken ze naar de regionale samenwerking?

Via de bladerfunctie kunt u het tijdschrift op uw gemak lezen en (indien gewenst) uitvergroten.
TIP: laadt het magazine niet op uw mobiele device? Dan dient u in de browserinstellingen ‘blokkeer pop-ups’ uit te schakelen.

 

Heeft u vragen of wilt u feedback geven, dan kunt u terecht bij Marije Mansfeld via m.mansfeld@regiogv.nl

Veel leesplezier!