voor inwoners, met gemeenten

Een overheid praat niet over, maar met mensen. Je hebt elkaar hard nodig. Ondernemers, inwoners, maatschappelijke partners en openbaar bestuur. Als Regio nemen we daarom een actieve rol in verschillende netwerken. Lokaal, regionaal en nationaal.

De verschillende vergaderingen en netwerken staan in het linkermenu. Meer informatie over een specifieke vergadering of een specifiek netwerk kunt u daar vinden. In de vergaderkalender staan de vergaderdata, locatie, stukken en meer.

Verplaatsen/annuleren vergaderingen

De vergaderingen en bijeenkomsten die tot 1 juni gepland staan, worden verplaatst of geannuleerd. Dit vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Genodigden voor de vergaderingen worden hiervan per mail op de hoogte gebracht.