voor inwoners, met gemeenten

Een overheid praat niet over, maar met mensen. Je hebt elkaar hard nodig. Ondernemers, inwoners, maatschappelijke partners en openbaar bestuur. Als Regio nemen we daarom een actieve rol in verschillende netwerken. Lokaal, regionaal en nationaal.

De verschillende vergaderingen en netwerken staan in het linkermenu. Meer informatie over een specifieke vergadering of een specifiek netwerk kunt u daar vinden. In de vergaderkalender staan de vergaderdata, locatie, stukken en meer.

Verplaatsen/annuleren vergaderingen

De meeste vergaderingen bij de Regio vinden momenteel online plaats. Dit vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Een aantal vergaderingen en bijeenkomsten wordt verplaatst of geannuleerd. Genodigden voor de vergaderingen worden hiervan per mail op de hoogte gebracht.