voor inwoners, met gemeenten

Samenkracht! staat voor het betrekken van inwoners in Gooi en Vechtstreek bij projecten. Hiermee worden de vraag en behoeften van inwoners leidend in beleidsontwikkeling en de regionale projecten. Betrekken van inwoners is maatwerk. Uitgangspunt is altijd dat eindgebruikers aan tafel zitten. Deze inwoners kunnen namelijk uit eigen ervaring spreken en meedenken over plannen en projecten. Er worden bijvoorbeeld testsessies, groepsgesprekken of een ontmoeting met een wethouder georganiseerd.

Coördinatie en organisatie

Gabriëlle van der Gant & Maaike Huisman
samenkracht@regiogv.nl