voor inwoners, met gemeenten

Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Wat met elkaar beter lukt en meerwaarde heeft, dat doen we samen. Iedere dag werken we aan een duurzame, gezonde en veilige regio. Voor inwoners, met gemeenten.

Wij zijn een uitvoeringsorganisatie

245.000 inwoners hebben dagelijks met ons te maken. Afvalinzameling, de GGD, gezamenlijke inkoop van zorg, maar ook Veilig Thuis en de ambulancedienst; de organisatie hiervan ligt bij de Regio. Daarbij gaan we voor kwaliteit en willen we het vooral niet te ingewikkeld maken. En met resultaat: zo staat Veilig Thuis in de landelijke top drie en hebben inwoners keuzevrijheid en regie bij hun (jeugd) zorg. Ook onze GGD heeft een groot regionaal bereik.

De Regio doet meer

Ook ondersteunen wij de regionale samenwerking tussen de gemeenten en hun partners. Meestal onderwerpen die niet onze uitvoeringsorganisatie betreffen, maar samenwerking die nodig is om het gebied Gooi en Vechtstreek te versterken. Leidend hierbij is de Regionale samenwerkingsagenda.

Medewerkers

Onze organisatie, dat zijn de professionals van Veilig Thuis, Inkoop en Contractbeheer, de GAD, het Urgentiebureau, het Regionaal Bureau Leerlingzaken en de GGD. In totaal werken er bij de Regio 700 medewerkers. Niet alleen op ons kantoor in Bussum, maar overal in de regio. Werken vanuit betrokkenheid, het altijd beter willen maken voor onze inwoners. Dat zijn voor ons belangrijke drijfveren.