voor inwoners, met gemeenten

Regio Gooi en Vechtstreek verstuurt informatiebrieven naar gemeenten. Deze brieven bevatten modelteksten waarmee gemeenten een eigen (lokale) invulling kunnen geven aan de informatieverstrekking naar raden.