voor inwoners, met gemeenten

De condities om te wonen, te werken en te recreëren zijn in Gooi en Vechtstreek uitstekend. Als gebied zijn we door de ligging tussen Amsterdam, Amersfoort, Almere en Utrecht een belangrijk verbindingspunt in de Randstad . Er is sprake van onderbenut economische potentieel. De economie presteert hier minder dan mogelijk, en regionale condities voor ondernemerschap dienen te worden verbeterd. Tot 2040 staan er 25.000 arbeidsplaatsen op het spel. De potentie die er is, willen en moeten we beter benutten door een gezamenlijke strategie en gezamenlijke investeringen.

Onbenut potentieel

Wanneer de regionale condities verbeteren is de kans groot dat er ook meer economische groei en werkgelegenheid wordt gerealiseerd. Uit het onderzoek blijkt dat het onbenut potentieel in deze regio tot 2040 goed is voor zeker 11.000 banen. Zonder gericht beleid op het verbeteren van deze regionale condities wordt dit potentieel niet gerealiseerd. Denk hierbij aan ruimte voor werken (visie op werklocaties), talent, valoriseren van kennis, experimenteerruimte, goede bereikbaarheid, betaalbare woningen en een goede woonomgeving, toegang tot kapitaal, relevante netwerken en internationalisering.

Digitale media

Naast de toenemende grijze druk staat ook de sterk aanwezige mediasector onder behoorlijke druk. Het aantal banen in deze sector is de afgelopen jaren fors gedaald, als gevolg van bezuinigingen, digitalisering en globalisering. Gooi en Vechtstreek heeft concurrentie van andere creatieve steden als Amsterdam, Almere en Utrecht.

Aanjagers van groei

De sectoren ICT, Zorg (ziekenhuizen) en Groothandel zijn op dit moment de belangrijkste aanjagers van de recente economische groei die de regio laat zien.

Contact

Anouk Pols
Programmacoördinator

(06) 109 85 979
a.pols@regiogv.nl