voor inwoners, met gemeenten

Regiobestuur

Het Regiobestuur bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en portefeuillehoudersoverleggen. Het algemeen bestuur bewaakt de bedrijfsvoering, stuurt op de uitvoerende taken en ziet toe op de bestuurlijke samenwerking. Het dagelijks bestuur gaat over de organisatie, de bedrijfsvoering en personeelsaangelegenheden. Portefeuillehouders bereiden de Regionale samenwerkingsagenda voor, voeren deze uit en behartigen de belangen van de Regio.

Belangenbehartiging

Het Regiobestuur vertegenwoordigt de belangen van gemeenten in verschillende externe overleggen. Zo werkt de Regio samen in de Metropoolregio Amsterdam, de landelijke adviescommissie publieke gezondheid en de bestuurlijke regiegroep Schiphol.