Toegankelijkheidsverklaring

voor inwoners, met gemeenten

Deze toegankelijkheidsverklaring is getekend op 19 mei 2022.

Toegankelijkheidsverklaring RegioGV.nl

Regio Gooi en Vechtstreek voldoet grotendeels aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

regiogv.nl (hoofdwebsite)

Testresultaten
14/8/2022; rapport WCAG2.1 AA inspectie

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Pdf’s
Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten. Vanaf 23 september 2019 bieden wij nieuwe pdf’s zoveel mogelijk toegankelijk aan. Hebt u problemen met een ontoegankelijke pdf? Neem dan contact op via het contactformulier.