voor inwoners, met gemeenten
© Visit Gooi & Vecht – Gooi & Vecht in VR

Doel van de Regionale samenwerkingsagenda is om de gemeenteraden in staat te stellen te sturen op de samenwerking bij regionale opgaven, in beleidsvoorbereiding en belangenbehartiging. Door erkenning van en onderlinge afstemming op de regionale opgaven kunnen de gemeenteraden hun eigenaarschap op de regionale samenwerking beter invullen. De Regionale samenwerkingsagenda bestaat dan ook uit drie elementen;

  1. een omschrijving van regionale opgaven waarop gemeenten willen samenwerken
  2. een duiding vanuit gemeenteraden op welke regionale opgaven zij onderling als gemeenteraden intensiever in gesprek willen
  3. een agenda-tool die inzicht en overzicht geeft voor de gemeenteraden wanneer welk onderwerp in de raad kan worden geagendeerd

Het besluitvormingstraject van de RSA startte in september 2022 met het regiocongres. De raden hebben eind 2022 hun zienswijze gegeven op de startnotitie RSA en hebben met elkaar van gedachten gewisseld tijdens twee regiopodia in maart en mei 2023. De RSA 2023-2026 is in juli 2023 door alle gemeenteraden vastgesteld.