Wij ondersteunen de samenwerking tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. ​Hierbij gaan wij uit van de vragen en behoeften van inwoners, bedrijven, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Gooi en Vechtstreek. Voor inwoners, met gemeenten!

Wij zijn een uitvoeringsorganisatie

Negentig procent van onze taken zijn gemeentelijke uitvoeringstaken. Van het ophalen van het huisvuil door de GAD tot het 24/7 bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling door Veilig Thuis. Burgemeesters en wethouders van de gemeenten sturen de dagelijkse uitvoeringsorganisatie aan.

Regionale samenwerkingsagenda

Tien procent van het takenpakket betreft ondersteuning van de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten. Meestal onderwerpen die niet onze uitvoeringsorganisatie betreffen, maar vormen van samenwerking die nodig zijn om het gebied Gooi en Vechtstreek te versterken. Hiervoor stellen de gemeenteraden iedere raadsperiode de regionale samenwerkingsagenda vast.

Jacqueline Agricola
Strategisch manager RVE Beleid en bestuur
j.agricola@regiogv.nl
(06) 24 10 44 16

De Regio doet meer

Wij ondersteunen de regionale samenwerking tussen de gemeenten en hun partners. Dit doen wij vanuit de eenheid sturing. Wij voeren de projecten uit vanuit een gedeelde programmaorganisatie. Deze programmaorganisatie ​bestaat uit personele capaciteit van de gemeenten en de Regio. Hierdoor wordt de bestuurlijke slagkracht vergroot.​ De Regio adviseert, ondersteunt én voert uit.