Donderdag 10 september spiegelbijeenkomst Taal

voor inwoners, met gemeenten

Een spiegelbijeenkomst is een groepsgesprek waarbij live feedback wordt opgehaald. Circa 6 taalcursisten vertellen tijdens deze spiegelbijeenkomst hoe ze de taalcursus ervaren en wat taal betekent in hun leven. Deelnemers aan dit gesprek zijn mensen die een taaltraject volgen of gevolgd hebben. Een getrainde gespreksleider vraagt de deelnemers naar hun ervaringen met het taalaanbod. Wat zijn de ervaringen van de deelnemers aan WEB-trajecten (taaltrajecten)? Wat levert deelname aan een taaltraject hen op?

Achter de halve cirkel van deelnemers, zitten toehoorders. Dit zijn mensen die betrokken zijn bij het onderwerp en voor wie het zinvol is om de ervaringen van de deelnemers te horen. Bijvoorbeeld ambtenaren, bestuurders en professionals. Toehoorders luisteren naar de deelnemers en doen niet mee aan het gesprek. In dit geval zijn dat enkele mensen, de meesten zijn aanwezig via Zoom.

Praktische informatie

De digitale spiegelbijeenkomst is op donderdag 10 september van 18.45 uur tot 21.00 uur. Het vindt online plaats via Zoom.

Wethouder Barbara Boudewijnse van Gooise Meren opent de Spiegelbijeenkomst. Loes ter Horst en Annemiek Nieuwstraten van De Xpeditie leiden het gesprek.

Vanwege de coronamaatregelen is er een beperkt aantal plekken voor toehoorders op de locatie van de spiegelbijeenkomst. De overige toehoorders zijn aanwezig via een beveiligde live videoverbinding. De bijeenkomst wordt niet opgenomen. Van de uitkomsten ontvangen de aanwezigen een verslag.

De spiegelbijeenkomst volgen? Meld je dan aan door een mail te sturen naar: samenkracht@regiogv.nl. U ontvangt dan de link om deel te nemen.

Waarom deze spiegelbijeenkomst?

Een spiegelbijeenkomst is een krachtige manier om bestuurders, beleidsambtenaren en professionals in contact te brengen met het perspectief van inwoners. Een rapport verdwijnt vaak ‘in de bureaula’, de effecten van een spiegelbijeenkomst zijn direct en nog lang daarna merkbaar. Bij een spiegelbijeenkomst zijn alleen inwoners aan het woord. Deelnemers aan dit gesprek zijn mensen die een taaltraject volgen of gevolgd hebben. Zo laten we gemeenten zien wat een taaltraject voor de deelnemers oplevert. Het gaat om het leren van hun ervaringen. Wat gaat goed, wat kan beter?