Geaccrediteerde e-training herkennen van en omgaan met mensen met autisme (online training van 2 dagdelen)

Maandag 30 november en maandag 7 december van 9.30-12.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Dagelijks verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme (ASS) hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken.

Als je in je werk in contact komt met kinderen of volwassenen met een autisme spectrum stoornis, dan kan kennis hierover je helpen om de ander beter te begrijpen en te begeleiden. Het herkennen van autisme en weten wat het voor iemand betekent om autisme te hebben, helpt je bij een autisme vriendelijke benadering.

Na afloop van deze cursus

 • Ken je de belangrijkste kenmerken van autisme.
 • Weet je hoe je goed kunt omgaan/communiceren met mensen met autisme.

Voor wie?
De training is vooral geschikt voor medewerkers van de uitvoeringsdiensten, medewerkers sociaal domein, wijkteam medewerkers en welzijnsmedewerkers.

Aanbieder
De training wordt aangeboden door MEE de Meentgroep i.s.m. MEE Utrecht, Gooi & Vecht

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd (6 punten SKJ en 6 punten registerplein).

Onderdeel van regionaal trainingsprogramma verward gedrag
Deze e-training is onderdeel van het regionaal trainingsprogramma voor gemeentelijke teams over verward gedrag en wordt bekostigd vanuit een ZonMw subsidie.

Programma

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • Autisme vroeger en nu
 • Wat is autisme?
 • Informatieverwerking bij mensen met ASS
 • Hoe kun je autisme herkennen?
 • Diagnose ASS en theorieën
 • Belang van herkenning
 • Hoe kun je omgaan met iemand met ASS?
 • Bewust zijn van eigen attitude

Gedurende de training wordt de koppeling gemaakt met de eigen praktijk a.d.h.v. oefeningen, een huiswerkopdracht en casuïstiek.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis