voor inwoners, met gemeenten
Agenda
Binnenkort
Dinsdag 20 april 2021 van 19.30 – 21.00 uur Online Inspiratiebijeenkomst Positieve Gezondheid, anders denken en doen
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
Diverse data in 2021 Geaccrediteerde online trainingen traumasensitief werken bij huiselijk geweld
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 11, 18, 25 mei en 1 juni van 19.00 – 21.00 uur Online basistraining Taal voor het Leven
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 17 mei van 9.00-16.30 uur Geaccrediteerde cursus LVB, inclusief ervaringscircuit
 • Grand Café Eemland: Laarderweg 74, 3755 AR Eemnes
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 20 mei van 9.30-14.00 uur Geaccrediteerde cursus Straatcultuur, merken en imago 20 mei 2021
 • Nader te bepalen (fysiek of online, afhankelijk van de Corona maatregelen)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 25 en donderdag 27 mei van 9.30-12.30 uur Geaccrediteerde online cursus Ouderen in verwarring
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
Woensdag 2 juni van 19.30-21.30 uur Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
 • nog niet bekend
 • Samenkracht!
Donderdag 3 en donderdag 10 juni van 13.30-16.00 uur Geaccrediteerde online cursus Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Online
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 15 juni 2021 Online training: 15 juni 2021 van 20.00-21.30 uur Geaccrediteerde Geaccrediteerde online training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen voor POH’ers en huisartsen
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 17 juni 2021 Online training: 17 juni 2021 van 15.00-16.30 uur Geaccrediteerde online training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 22 juni 2021 Online training: 22 juni 2021 van 15.00-16.30 uur Geaccrediteerde online training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen
 • Online (via Zoom). Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.
 • Regionaal Leerhuis
Woensdag 1 september van 19.30-21.30 uur Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
 • nog niet bekend
 • Samenkracht!
Donderdag 23 en donderdag 30 september 2021 van 9.00-17.00 uur Geaccrediteerde cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA)
 • Grand Café Eemland: Laarderweg 74, 3755 AR Eemnes
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 27 september en maandag 11 oktober van 13.30-17.00 uur Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Regiokantoor, Burg de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 30 september 2021 Training op locatie: 30 september 2021 van 14.30-16.30 uur Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas
 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 4 oktober 2021 Training op locatie: 4 oktober 2021 van 14.30-16.30 uur Geaccrediteerde training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen
 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Woensdag 1 december van 19.30-21.30 uur Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
 • nog niet bekend
 • Samenkracht!