Netwerksessie Complexe Scheidingen: terugblik en conclusies

Dinsdag 3 maart van 10.00 – 12.30 uur (incl. lunch)

voor inwoners, met gemeenten

Bijeenkomst in kader van Versterken Vakmanschap Jeugdhulpprofessional

Toelichting

Deze bijeenkomst is de derde sessie rondom het thema ‘complexe scheidingen’. 5 september vond een startsessie plaats waarin met jeugdconsulenten, beleidsambtenaren en medewerkers van Veilig Thuis en Jeugd en Gezin de klantreis in kaart is gebracht. Op 26 november vond een spiegelbijeenkomst plaats met ouders in een complexe scheidingssituatie: welke feedback en knelpunten zien zij in het hulpaanbod? In deze laatste sessie blikken we met elkaar terug op de uitkomsten van beide bijeenkomsten. Wat zijn belangrijke bevindingen, waar zit de overlap in het perspectief van professionals en ouders, welke lessen zijn te trekken en hoe kunnen we met deze opbrengsten aan de slag?

Programma

09:30: Inloop
10:00: Start bijeenkomst: terugblik, conclusies en hoe verder?
12:00: Afronding + lunch
12:30: Einde bijeenkomst

Genodigden hebben vooraf per mail de volgende documenten ontvangen:

 • Verslag Startsessie 5 september 2019
 • Verslag Spiegelbijeenkomst 26 november 2019
 • Overzicht / samenvatting van de uitkomsten

Ter voorbereiding vragen we deze stukken te lezen en mee te nemen naar de bijeenkomst.

BESLOTEN BIJEENKOMST, UITNODIGING OP VERZOEK

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis