Veilig Thuis – What’s in it for you?

Maandag 16 november van 14.00-17.00 uur

voor inwoners, met gemeenten
Wat heb ik als professional aan Veilig Thuis?

Toelichting

Voor en door aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en kindermishandeling, worden er een paar keer per jaar netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waar ingegaan wordt op een specifiek ondewerp en ervaringen uitgewisseld worden.  In de Week tegen Kindermishandeling staat Veilig Thuis centraal. Wat kan Veilig Thuis voor jou betekenen?

Programma

Tijdens deze netwerkbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  krijg je antwoord op de vraag ‘Wat heb ik als professional aan Veilig Thuis? ‘.
Verwachtingen over en weer zullen besproken worden door middel van een interactieve sessie en concrete casuistiek waarin jouw vragen beantwoord worden.

Wanneer je een casus hebt, waarbij de rol van Veilig Thuis centraal staat, kan je die per mail inbrengen bij Catelijne van der Hoeven, vertrouwensarts bij Veilig Thuis, via c.vanderhoeven@veiligthuisgv.nl onder vermelding van “casus voor inhoudelijke netwerk HG 16 november 2020”.

Uiteraard ben je ook van harte welkom zonder ingebrachte casus.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis