Veilig Thuis – What’s in it for you?

Nader te bepalen

voor inwoners, met gemeenten
Wat heb ik als professional aan Veilig Thuis?

Toelichting

Voor en door aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en kindermishandeling, worden er een paar keer per jaar netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waar ingegaan wordt op een specifiek onderwerp en ervaringen uitgewisseld worden.  Dit keer staat Veilig Thuis centraal. Wat heb je eraan?

Programma

Tijdens deze netwerkbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  krijg je antwoord op de vraag ‘Wat heb ik als professional aan Veilig Thuis? ‘. Verwachtingen over en weer zullen besproken worden door middel van een interactieve sessie en concrete casuïstiek waarin jouw vragen beantwoord worden.

Wanneer je een casus hebt, waarbij de rol van Veilig Thuis centraal staat, kan je die per mail inbrengen bij Catelijne van der Hoeven, vertrouwensarts bij Veilig Thuis, via c.vanderhoeven@veiligthuisgv.nl onder vermelding van “casus voor inhoudelijke netwerk HG 19 maart 2020”.

Uiteraard ben je ook van harte welkom zonder ingebrachte casus.

Binnenkort
Te volgen op een zelf te bepalen moment vóór 30 september 2020 Diverse e-learnings over beperkingen die kunnen leiden tot verward gedrag
  • Online
  • Regionaal Leerhuis
Maandag 7 september en maandag 5 oktober van 13.00 - 17.00 uur Basistraining meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Maandag 14 september en maandag 28 september 2020 van 09.00 - 17.00 uur Geaccrediteerde cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA)
  • Maandag 14 september: Koninklijke Visio (Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen Maandag 28 september: Regio Gooi en Vechtstreek (Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Maandag 21 september en maandag 28 september van 14.00-16.00 uur Geaccrediteerde e-training actuele ontwikkelingen GGZ: wat speelt er in de GGZ tot 2021?
  • Online
  • Regionaal Leerhuis
Nader te bepalen Positieve gezondheid en Anders denken en doen in Weesp
  • Café Aaltje, Herengracht 33, Weesp
  • Regionaal Leerhuis