voor inwoners, met gemeenten

Algemeen Bestuur

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum
Datum
8 februari 2018
Aanvang
11:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen/verzonden stukken

4. Vaststellen verslag 7 december

5. Leidraad Regiobestuur

De leidraad wordt na 24 januari separaat toegezonden aan de leden.

8. Actualiteiten en de rondvraag

9. Kredietvoorstel GAD Ondergrondse inzamelsystemen inloopbeveiligingen en inwerpzuilen