voor inwoners, met gemeenten

Algemeen bestuur gecombineerd met de portefeuillehoudersoverleggen

Locatie
Regiokantoor (Heidezaal en Polderzaal)
Datum
7 maart 2019
Aanvang
11:00
Eindtijd
12:30
Voorzitter
Pieter Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

 

 

1. Opening en mededelingen

Rond 11.00 uur wordt verwacht de nieuwe Commissaris van de Koning de heer Arthur van Dijk voor een eerste kennismaking met het bestuur en de portefeuillehouders.

Kort na aankomst aan de spoorzijde van het Regiokantoor is er een fotomoment van de CvdK met alle portefeuillehouders aan de zijde van de Brinklaan.

Daarna vindt in het zalencentrum een welkom en een nadere kennismaking plaats.

Om 11.30 uur start de vergadering en de werkbijeenkomst van de portefeuilehouders.

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag van 7 februari 2019

5. Werkbijeenkomst RSA portefeuillehouders

De werkdocumenten zijn separaat verzonden naar de portefeuillehouders. Hieronder is opgenomen de weergave van de speerpunten die voortkomen uit de ingediende zienswijzen van de gemeenteraden

9. Actualiteiten en de rondvraag