voor inwoners, met gemeenten

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur gecombineerd

Locatie
Regiokantoor Rivierenzaal
Datum
13 december 2018
Aanvang
11:00
Eindtijd
12:30
Voorzitter
Pieter Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag AB 18 oktober

4. Vaststellen verslag DB 15 november

6. Portefeuillehoudersoverleggen

Mondeling: Actuele punten ter afstemming

 

7. Mobiliteit

Mondeling: Bespreking proces met gemeenteraden

 

8. Regionale samenwerkingsagenda

Mondeling: Bespreking proces met gemeenteraden en handreiking

 

9. Overslagstation Crailoo GAD H’sum

Mondeling: Kennisgeving actuele ontwikkelingen

 

10. Interne organisatieontwikkeling

Mondeling: Kennisgeving aanpassing interne organisatie

11. Regio AVG-proof

Presentatie 10 minuten door mr. Anne Cnossen (FG):

Bevindingen Functionaris Gegevensbescherming

 

14. Begrotingswijzigingen 2019 -2021

  • Bescherming en opvang 2019 – 2021
  • DIT AGENDAPUNT WORDT AFGEVOERD EN AANGEHOUDEN TOT EERSTVOLGENDE AB VAN 7 FEBRUARI 2019

.

 

15. Overeenkomst van geldlening

Ter kennisname

16. Op de rol voor zienswijze naar gemeenteraden

  • 16 a Regionale Samenwerkingsagenda t.b.v. Regiocongres 5 februari 2019
  • 16b Begrotingswijzigingen 2019 1 en 2: t.b.v. behandeling in het algemeen bestuur van 7 maart 2019*)

*)De stukken 16b zijn na behandeling door PFHO sociaal domein op 29 november bijgeplaatst op de website.

 

17. Actualiteiten en de rondvraag